Ontstaan van de Stichting Oud Wervershoof

Piet Koomen, die enthousiast was geworden door tentoonstellingen van Oud Onderdijk, heeft ooit het initiatief genomen om eenzelfde werkgroep voor Wervershoof te gaan vormen. Via het weekblad "De Binding" deed hij destijds een oproep om medestanders te vinden, waarop een aantal mensen positief reageerde.

Op 2 februari 1992 ging deze werkgroep officieel van start met de volgende mensen: Dora Mol, Dora Spruit, Jan Haakman, Nel Rustenburg, Jos Neefjes en uiteraard Piet zelf. Men kreeg o.a. ondersteuning vanuit de provincie door cursussen op het gebied van de geschiedschrijving. Daarbij konden ook ervaringen van mensen uit andere verenigingen uitgewisseld worden.

In eerste instantie beperkte de werkgroep zich voornamelijk tot het verzamelen van fotomateriaal. Na enige tijd had die een omvang van zo’n 3000 stuks. Veel foto’s zijn unieke plaatjes met een eigen verhaal en het achterhalen van die bijzondere verhalen was een tijdrovende, maar boeiende bezigheid. Het sorteren, ordenen en opslaan van al het materiaal was een volgende stap.

Later organiseerde men o.a. tentoonstellingen en publiceerde men regelmatig in De Binding. In 1997 werd er een afzonderlijk redactieteam gevormd dat zich bezig ging houden met het samenstellen van een eigen jaarboek. Begin 1998 werd het eerste jaarboek onder de naam “De Skriemer” door hen uitgegeven.

Op 16 november 2001 werd de werkgroep Oud Wervershoof bij notariële akte omgezet in een officiële Stichting en de “Stichting Oud Wervershoof” zag het levenslicht. Ook de reeds bestaande Filmgroep Wervershoof werd in de Stichting ondergebracht.

Dank aan alle mensen die zo bereidwillig waren om hun kostbare foto’s en films beschikbaar te stellen of hun unieke verhalen te laten optekenen.