Bestuur en commissies

Samenstelling bestuur

  

Dhr. E.C. van de Swaluw Voorzitter
Mw. M.T.M. de Haan-de Boer Secretaresse
Mw. J.A.M. Wissink Penningmeester + Beheer Beeldbank en digitaal foto-archief
Mw. D.A.M. Mol-Commandeur Lid, archivering en foto's
cam.berkhout@quicknet.nl Lid, voorzitter expositiecommissie
vacature Lid, film-video
   

Redactie "De Skriemer"

 
Mw. C.A.M. Berhout-Steltenpool  
Mw. A.A.M. Schuitemaker  
Dhr. G.M. Bot  
Dhr. E.C. van de Swaluw  

Leden commissies:

 
Mw. C.P. Rustenburg-Neefjes Expositie
Mw. G.J.M. Verdonschot-Kraakman Archivering/Expositie
Mw. D.Mol-Commandeur Medewerker Skriemer
vacature Medewerker fotografie
Dhr. R. van der Gracht Systeembeheer Beeldbank
Dhr. M.Deen Systeembeheer website
Dhr. T.Meester Groenvoorziening
Dhr. P. van de Lee Klussen/onderhoud