Het Raadhuis

Een trotsch bezit voor Wervershoof” kopte De Nieuwe Hoornsche Courant op 3 mei 1940 bij de ingebruikname van het Raadhuis van Wervershoof, en “het mooiste raadhuis van West-Friesland – de oude schoonheid van de stadhuizen van Hoorn en Enkhuizen buiten beschouwing latende”.

Nog steeds heeft het oude Raadhuis met de voormalige veldwachterswoning een statige en waardige uitstraling en vinden vele bruidsparen de weg naar de stijlvolle gevel met de gebrandschilderde ramen en daarachter de Middeleeuws aandoende trouwzaal. Een plaatje, zo vinden zij.

Dat vindt ook de provincie Noord-Holland die op 16 december 1996 het raadhuis met de voormalige veldwachterswoning op de provinciale monumentenlijst plaatste. Het is “van architectuur- en cultuurhistorische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van traditionalistische raadhuisbouw op het Noordhollandse platteland uit het late interbellum. Raadhuis en veldwachterswoning hebben daarbij een belangrijke situationele meerwaarde door hun markante ligging aan een plein en naast een driesprong.”

Per 1-1-2011 zijn de oude gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik met elkaar gefuseerd in de nieuwe gemeente Medemblik. Per die datum kwam ook het Raadhuis in Wervershoof leeg te staan. Omdat wij als Stichting nog steeds geen eigen onderkomen hadden was dit voor ons een unieke kans. Na intensief overleg met de gemeente kon een huurcontract voor 10 jaar worden afgesloten. Per 1-1-2012 is het Raadhuis verkocht aan Botman Projectontwikkeling onder de voorwaarde dat wij als Stichting Oud Wervershoof het oude gedeelte konden blijven huren voor de afgesproken periode en dat wij het beheer hierover blijven voeren. In het nieuwe gedeelte zijn iverschillende appartementen en kantoorruimte gecreëerd maar het oude Raadhuis blijft als monument behouden.

Einde van het verblijf in het raadhuis.

Na een jaar met veel gesprekken en heel veel mails over en weer, veelal moeizaam, maar soms ook weer hoopgevend, viel in maart 2021 het trieste besluit dat wij als stichting het raadhuis moesten verlaten. In de hele procedure is geld een belangrijk bespreekpunt geweest. Maar een vrijwel evengroot struikelblok vormde de diverse voorwaarden die aan een nieuwe huurperiode werden gesteld. Met name het punt dat we geen contract voor een bepaalde periode konden sluiten, maar dat de huur ieder moment, met een opzegtermijn van 3 maanden, kon worden opgezegd. U begrijpt dat dit voor ons onwerkbaar zou worden. Voor de exposities die we jaarlijks in september starten, beginnen we al in februari/maart met de voorbereidingen. De koffieconcerten liggen voor een jaar vast en afspraken voor huwelijken, reunies, winterlezing en overige liggen soms al langer dan een jaar vast.

Gelukkig bood Cultureel centrum de Schoof ons in hun opslagruimte enige ruimte voor ons archief en konden we groot expositiemateriaal kwijt in de opslagruimte van Pronto Wonen van Charles Bot. Wij zijn uiteraard blij met deze noodoplossingen, maar het gaat ons zeer aan het hart dat we onze thuisbasis, waar we 10 jaar lang met zoveel plezier en enthousiasme hebben gebivaceerd, kwijt zijn. Bovendien is het wel een hard gelag om in de media te moeten lezen dat de eigenaar een 'Stichting tot behoud van het raadhuis' in het leven gaat roepen, met als taak datgene wat wij juist in die 10 jaar met zoveel inzet en passie hebben uitgevoerd en waar we met evenveel enthousiasme nog jaren hadden willen doorgaan.

Helaas.............het is niet anders.