Archief-Beeldbanken

De stichting Oud Wervershoof houdt zich bezig met het verzamelen van (en publiceren over) historische gegevens van Wervershoof. Onderwerpen zijn o.a: historische gebouwen, de geschiedenis van de middenstand, de historie van allerlei  verenigingen, clubs, stichtingen en commissies, oude boerderijen, straatnamen en boerderijnamen, verklaringen bij oude foto's, genealogie, de tweede wereldoorlog enz, enz. Ook zijn we erg geïnteresseerd in de vastlegging van nog levende herinneringen. Verder beheren we een uitgebreid papieren- en digitaal foto- en filmarchief, oude kaarten, boeken, bidprentjes, tijdschriften en documenten die betrekking hebben op Wervershoof en omgeving. 

Het doel van dit verzamelen, beheren en onderzoeken is om zoveel mogelijk over de geschiedenis van de voormalige gemeente Wervershoof vast te leggen voor toekomstige generaties. Ook willen we waardevolle documenten goed conserveren. 

In de afgelopen jaren hebben we ons complete foto-archief en de bidprentjesverzameling kunnen digitaliseren en zijn de beschrijvingen allemaal digitaal vastgelegd. Sinds 2014 zijn we bezig met het opzetten van een " Beeldbank" waardoor (bijna) alle foto's, bidprentjes en filmfragmenten achter de computer, laptop of tablet thuis door u kunnen worden bekeken en eventueel worden nabesteld. Door het opzetten van deze "Beeldbank" weten we beter wat we allemaal in ons bezit hebben en kunnen de mensen hier ook van meegenieten.

Onderstaand een kleine impressie van wat u zoal in ons "papieren" archief kunt vinden:

 • 35 fotoboeken. De foto’s zijn gesorteerd op straten, personen, groepsfoto’s, klassenfoto’s, beroepen, verenigingen. (Alle foto's die wij in ons bezit hebben zijn inmiddels digitaal vastgelegd).

 • foto's van alle schilderijen van wijlen Cornelis van Rootselaar en Gerrit Grooteman (kunstschilders uit Wervershoof)

 • 320 trouwfoto's uit de veertiger en vijftiger jaren, genomen door wijlen fotograaf Nico Bot

 • Alle krantenberichten met nieuws uit Wervershoof vanaf 1993 (eveneens digitaal vastgelegd in een database)

 • diverse boeken en tijdschriften met historische informatie:
   

  • Oude exemplaren van ons jaarboek "De Skriemer"

  • alle jaargangen van de Binding (ingebonden)

  • alle bundels van het Westfries Genootschap

  • diverse jaarboeken van omliggende verenigingen

  • 10 boeken van "De Speelwagen" van 1949-1955

  • diverse schilderijen van Cornelis van Rootselaar en Gerrit Grooteman (deels in bruikleen)

  • bidprentjes

  • DVD's "Van Ouds-Her" deel 1 t/m deel 7.

  • enz; enz;